När Jana går in i organisationer handlar hennes arbete ofta om att öka motivation, förbättra ledarskapet och kommunikationen människor emellan. Men resan börjar alltid hos människors personliga ledarskap och deras inre kommunikation med sig själva. För sammanhanget är enkelt: Sättet hur du ser på dig själv påverkar ditt sätt att se på andra. Att framgångsrikt leda andra förutsätter därmed en positiv självbild och bra mental styrka.
Den inre tryggheten och motivationen kan byggas upp precis på samma sätt som kroppens kondition kan tränas och förbättras. Men precis som fysisk träning krävs kontinuitet och viljan till utveckling.

Jana är en mycket uppskattad föreläsare, kursledare och inspiratör. Med sin humor och unika förmåga att omvandla aktuell hjärnforskning till konkreta träningsmoment sätter hon direkt fingret på den ömma punkten och inspirerar allt från företagsledare, idrottare och föräldrar.