När vi pratar om FN:s globala hållbarhetsmål så glömmer vi lätt bort att ett globalt ansvarstagande förutsätter hållbarhet på individnivå. Hur ska vi orka med den snabba takt vi lever i? Var hittar vi vår inre motivation i välfärden? Hur leder jag mig själv och andra till en hög prestationsnivå utan risk för långsiktig utmattning?

Jana Söderberg förklarar begreppet “personlig hållbarhet” som handlar om just detta. Hon talar även om självkänsla, kommunikation och Neuroledarskap – om konsten att leda sig själv och andra på hjärnans villkor.