Hur svårt kan det vara att nå fram till varandra? – konsten att kommunicera på hjärnans villkor

Minns du läraren som förmedlade kunskap på ett så spännande sätt att du fortfarande minns fakta och detaljer? Kanske har du en kollega som presenterar sina idéer på ett så självsäkert och entusiastiskt sätt att hen alltid lätt får med sig andra. Bägge har vad som kallas för kommunikationsförmåga. Ibland uppfattas det felaktigt som en talang, men kommunikationsförmåga är en skicklighet som byggs upp med attityd, kunskap och träning och den kan göra stor skillnad både i yrkeslivet och privatlivet.

Med god kommunikationsförmåga samtalar du istället för att övertala. Du lyssnar öppet med nyfikenhet och låter inte rädslor eller negativa värderingar låsa ditt tankesätt. Du fokuserar på vad du vill uppnå och förmedlar ditt budskap därefter. Allt detta förbättrar resultatet oavsett om du ska presentera en idé för fem eller 500 personer, om du som chef ska hjälpa en organisation genom en tuff period, eller om du i en privat relation behöver leda en svår situation framåt.

Du lär dig att bygga upp din kommunikationsförmåga och tala på mottagarspråk vilket gör att du bättre når fram till andra. Du lär dig även att på ett strategiskt sätt presentera dina idéer samt öka mötesdisciplin och effektivitet med hjälp av tydliga syften. Du får även lära dig att hantera svåra kommunikationssituationer och bygga broar som öppnar upp för lösningar. Med hjälp av konkreta verktyg och råd kommer du snart att kunna se stor skillnad även med små förändringar.

Detta tema kan bokas som föreläsning eller kurs.


    Förfrågan / anmälan

    Namn (obligatorisk)

    Epost (obligatorisk)

    Telefon

    Ditt meddelande