Våga vara: visa barn vägen till bättre självkänsla

Som förälder frågar man sig ofta: Räcker jag till? Är jag en tillräckligt bra vuxen förebild och kan jag stödja mitt barn i letandet efter ett eget jag?

I Våga vara bekräftar Jana Söderberg att du är precis den vuxna som ditt barn behöver. En föräldraguide alltså? Ja, men inte bara, utan även en bok till alla som behöver inspiration och bekräftelse i sina relationer till barn och ungdomar. Vi behöver till exempel inte alltid förstå våra barn, det viktigaste är att vi alltid visar att vi respekterar dem.

Barn behöver också lära sig respektera andras åsikter och stärka sin självkänsla genom att våga uttrycka sin egen.Här finns dels övningar att göra tillsammans med barnen, dels exempel, tips och övningar riktade till dig som vuxen. Vi måste nämligen börja med oss själva för att kunna vara trygga förebilder som barn vågar luta sig mot.Har du själv problem med att sätta gränser och att uttrycka din vilja, blir det svårt att med engagemang och respekt vägleda barn på deras upptäcktsresa. Det är viktigt att skapa ett positivt och innehållsrikt liv för oss själva för att ha kraft, mod och tålamod att vara den förälder vi så gärna vill vara.

[maxbutton id=”1″]


Vad jag säger och vad du hör

Hur ofta pratar vi inte förbi varandra eller till och med över varandra? Antingen det gäller hemma eller i arbetslivet, är det viktigt att vi kan mötas och förstå varandra.

Ibland, särskilt i konfliktfyllda sammanhang, vill det sig bara inte och klyftan mellan oss bara ökar. Med några enkla metoder och nya sätt att tänka får vi här verktyg för hur vi ska kunna ta oss igenom sådana situationer och allra helst undvika dem.

[maxbutton id=”2″]