Jana Söderberg håller kurser och föreläsningar om personlig utveckling med fokus på neuroledarskap, neurokommunikation och personlig hållbarhet. Föreläsningarna och kurserna kännetecknas av inspiration, ny kunskap och konkreta verktyg som direkt kan omvandlas till praktisk handling.

För mer information, klicka på titlarna i listan till höger. Alla teman kan bokas som föreläsning eller som kurs.

Alla föreläsningar och kurser kan hållas på svenska, engelska och tyska.