Svenska skolresultat försämras stadigt jämfört med andra länder och hela 13 procent av eleverna klarar inte grundskolekraven. Andelen barn och unga som mår psykiskt dåligt har ökat under senare år och sämst mår yngre tonåringar.

Med hjärnforskning som stöd behövs idag en skola med helhetssyn, som rustar våra barn till starka individer med kunskaper som är anpassade till arbetsmarknadens krav. Samtidigt ställs krav på förmågan att motivera sig själv och ta ansvar för sin egen framtid. Hur ska skolan göra för att klara detta? Vilket stöd behöver personalen i skolan för att hantera de ökade kraven, stress och bemanningsproblem?

Att tankens kraft kan påverka vår prestationsförmåga känner alla till. Elitidrottare använder sig framgångsrikt av mental träning för att öka motivationen och prestationen under tuffa träningsperioder för att hantera nederlag och maximera prestationsförmågan i tävlingssituationer.

Janas föreläsningar och utbildningar hjälper personalen och föräldrar att förstå hjärnans autopilotmekanismer och hur du kan hjälpa dig själv, barn och ungdomar att styra över sina tanke- och känslomönster. Mental styrka och god självkänsla är resultat av kontinuerlig träning.